Met uw donatie ondersteunt u onze activiteiten en maakt u het mogelijk dat we deze ook de komende jaren kunnen voortzetten. Voor de organisatie van onze activiteiten zijn wij volledig afhankelijk van particuliere donaties en sponsorbijdragen.


Mail ons als u een donatie wilt doen via kerndoetinchem@downsyndroom.nl
Downkern Doetinchem is ontzettend blij met elke bijdrage groot of klein en gaat zorgvuldig om met uw gift.

De vrijwilligers van Downkern Doetinchem fungeren als contactouder voor ouders met een kind met Downsyndroom.